Precikap, Karlsborg

Verksamhetspolicy

Precikap AB skall vara ett av de ledande företagen i branschen.

Kvalitativa och miljömässigt bästa lösningar för kunden eftersträvas.

Detta sker genom:
  • I rätt ögonblick leverera produkter som motsvarar kundens krav och förväntningar.
  • Engagerade och välutbildade medarbetare med en positiv syn på utveckling.
  • Ett bra och givande samarbete med leverantörerna.
  • Arbeta aktivt med ständiga förbättringar av vårt verksamhetssystem.
  • Arbeta för hållbar resursanvändning, aktivt förebygga föroreningar samt att efterfölja lagar och andra bindande krav så att det utgör som lägst mininivå.

Karlsborg 2018-11-25

Ulf Engquist
VD

Verksamhetspolicy (pdf)